Bondsnieuws

Inschrijven Klassenkampioenschappen Midwoud

Geachte dames en heren,

 

Dit najaar vinden de Klassenkampioenschappen plaats in Midwoud, café De Post. De dames en heren van De Vergulde Vos zijn al druk bezig met de voorbereidingen. De wedstrijdcommissie wil u vast attenderen op de inschrijving. Het kolfseizoen nadert immers alweer de zomerstop; door middel van dit bericht hopen we dat u tijdig aan de voorbereiding kunt beginnen. U kunt als u dat wilt vanaf heden de inschrijving vast doorgeven. Het mag uiteraard ook later; u heeft daarvoor de tijd tot en met vrijdag 22 september.

Na overleg met de baanhouder hebben we voor de dames de volgende speelmogelijkheden;

-        Maandag 16 oktober van 12.30 – 17.00* uur (‘s avonds jaarvergadering)

-        Dinsdag 17 oktober van 12.30 – 17.00* uur 

-        Woensdag 18 oktober van 12.30 – 17.00* en vanaf 19.00 uur 

-        Donderdag 19 oktober van 12.30 – 17.00* en vanaf 19.00 uur

-        Vrijdag 20 oktober van 12.30 – 17.00* uur

 

Zaterdag 21 oktober is de finale om 13:30.

 

* Vanwege andere activiteiten in De Post hebben we de baan slechts tot 17.00 uur beschikbaar

 

Voor de heren is het schema als volgt:

-        Maandag 23 oktober 10.00 – 13.00 en van 13.00 – 18.00 uur

-        Dinsdag 24 oktober 10.00 – 13.00 en van 13.00 – 18.00 uur

-        Woensdag 25 oktober 10 – 13 / 13-18 / 19-23 uur

-        Donderdag 26 oktober 10 – 13 / 13-18 / 19-23 uur

-        Vrijdag 27 oktober 10 – 13 / 13-18 / 19-22 uur.


Zaterdag 28 oktober finale vanaf 13.30 uur

 

Bij de heren hebben we doorgaans 4 avonden beschikbaar, helaas zijn dat er nu maar 3. Dat betekent dat we nog meer dan voorheen een beroep doen op de mensen die overdag kúnnen spelen om dat ook te doen. We willen de avonden niet overvol boeken, maar tegelijk iedereen de gelegenheid geven om mee te kunnen doen.

De ervaring leert dat we op een middag best 27 kolvers kwijt kunnen. Maar dat betekent ook dat de wachttijden enorm op kunnen lopen. Vandaar dat we ook de ochtenden beschikbaar stellen en in de middag maximaal 21 kolvers per dagdeel zullen inschrijven.

 

Voor zowel de dames als de heren verloopt de inschrijving via de secretaris van uw vereniging.

 

Met een vriendelijke groet,

Peter Wakelkamp, secretaris