Bondsnieuws

Nederlandse Kampioenschappen 2017

Beste leden,
 
Er blijkt bij de leden nog onduidelijkheid te bestaan over de komende Nederlandse Kampioenschappen. In tegenstelling tot de vorige jaren (toen speelden we in oktober, begin van het seizoen) spelen we de NK vanaf 2017 in maart/april. Op verzoek hebben we het belangrijkste toernooi niet meer kort op de zomerstop gepland, maar aan het eind van het kolfseizoen. De primeur is in De Linde in Opmeer, waar de NK gespeeld wordt van 12 tot en met 25 maart 2017.
 
Wij zullen u half januari 2017 benaderen met het officiële verzoek om u in te schrijven voor het kampioenschap. Voor de heren kunnen we op alle dagen terecht, maar beperkt op maandag en dinsdag. Voor de dames hebben we de maandagmiddag, dinsdagmiddag en –avond, woensdagmiddag, donderdagmiddag en –avond en de vrijdagmiddag.

Voor de heren nu vast het dringende verzoek; wie overdag kan kolven, graag ook overdag inschrijven! Dit om te voorkomen dat we mensen die alleen ’s avonds kunnen moeten teleurstellen dan wel dat de druk op de avonden te groot wordt.
 
Op de NK spelen we voor het 2e jaar weer met Korpsen; denk alvast na wie namens uw vereniging het korps vormt en wie de reserve wordt. Nu dit oude gebruik weer in ere is hersteld, willen we ook graag een ander oud gebruik in ere herstellen; de Korpskampioenen verrichten het jaar erop de officiële opening op de zondag! We hebben besloten dit niet te gaan verplichten, maar het is wel een mooi moment om nog even aan iedereen te laten zien wie er korpskampioen is geworden. We zouden het bijzonder op prijs stellen als u bij de samenstelling van het korps voor 2017, de opening voor het volgend jaar bij eventuele winst in gedachten houdt! Een alternatief is dat u 3 andere kolvers afvaardigt naar de opening, zodat het probleem om voldoende spelers (met nadruk spelers, bij de dames is dit geen probleem) op de zondag van de opening beschikbaar te hebben niet steeds bij ons ligt.
 
Tot slot voor de NK; mocht u een aspirant mee willen laten doen, zorg dan dat deze is ingeschreven bij de bond en over een bondsnummer beschikt! Iemand ter plekke inschrijven kost onevenredig veel tijd en moeite, zeker als er wedstrijdleiders zitten die niet heel veel ervaring met het bondsprogramma hebben. We behouden ons het recht voor iemand zonder bondsnummer te weigeren.
 
We hebben de afgelopen 1,5 jaar de (on-)mogelijkheden onderzocht om het promotie- en degradatiereglement aan te passen. Op dit moment wegens de kosten en lasten niet op tegen de baten. We hebben dit plan dan ook in de ijskast gezet en het komt er tot nader bericht niet uit.
 
 
Mocht u vragen hebben over het voorgaande, kunt u contact opnemen via wedstrijdcommissie@kolfbond.nl 

Namens de wedstrijdcommissie,
 
Peter Wakelkamp