Bondsnieuws

WEBSITE PROJECT AFGEROND

Dinsdag 19 april hebben alle verenigingen bericht gekregen dat zij nu beschikken over een deel van de KNKB-website dat zij zelf kunnen invullen. Op dat deel kunnen de verenigingen eigen informatie en nieuws plaatsen.
Enkele verenigingen hebben daarvan onmiddellijk gebruik gemaakt (Onder Vrienden / WWB en De Schoone Twaalfven). 

Ofschoon er nog enkele (vrijwel onzichtbare) schoonheidsfoutjes moeten worden opgelost kan wel gesteld worden dat het Project Herinrichting Communicatiemiddelen hiermee is afgerond.
Weliswaar zonder de oorspronkelijk beoogde automatisering en integratie van de leden- en wedstrijdadministraties. Dat deel moest worden verlaten vanwege de veel hogere kosten dan aanvankelijk geraamd.
Desondanks is het streven gebleven ooit een dergelijk systeem tot stand te brengen.

Vanaf de start heeft het project twee jaar in beslag genomen. In maart 2014 werd het Projectplan ingediend bij het bestuur. Het vergde de nodige tijd tot besluitvorming, organisatie en uitvoering. Met name het laatste werd - voornamelijk door derden - een langduriger kwestie dan wat de projectgroep voor ogen had.
Desondanks kan de projectgroep met tevredenheid terugkijken op haar samenwerking en behaalde resultaten.

De website-nieuwe stijl zal door de PR-commissie worden beheerd. Er zijn enkele bondsleden benaderd om die taak in gezamenlijk overleg uit te voeren.

Er wordt op vertrouwd dat de website in de huidige vorm en opzet in een behoefte voorziet en dat ze lange tijd zo zal blijven functioneren.
Toch - ook de site is, zoals zo veel zaken binnen de KNKB, een dynamisch gegeven. Ongetwijfeld zullen er aanpassingen worden gevraagd of nodig zijn. De Bond staat open voor eventuele suggesties.

Mede namens mijn projectcollega Jan Blaauw bedank ik iedereen die op de een of andere wijze heeft bijgedragen bij het tot stand komen van de nieuwe site.

Peter de Swart