BREDERODE (gemengde vereniging)

Kolfbaan Oudkarspel, 1949

Herberg ‘Huis de Brederode’  in Oudkarspel, een pand uit 1717, werd op 30 maart 1954 door brand verwoest. De naam verwijst naar de graven van Holland. De naastgelegen kolfbaan kon worden gered maar activiteiten vonden er niet meer plaats. Het gebouwtje bleef nog ruim 60 jaar het beeld bepalen in de dorpsstraat. De gevelsteen met opschrift ‘Kolfbaan’ herinnerde nog aan het kolfspel dat er ooit werd gespeeld. Enkele jaren na de brand werd iets verderop in de Dorpsstraat, achter het café-restaurant dat nu Café De Heerlijkheid heet, een nieuwe feestzaal met een kolfbaan gebouwd.

Kolfvereniging Brederode begon in 1991 onder de naam die refereert aan het Huis de Brederode. In het kasboek van 1946 staat vermeld dat de vereniging werd opgericht in Alkmaar in 1925 onder de naam ‘Centraal’. Uit de periode tot en met de Tweede Wereldoorlog is nauwelijks iets bekend. Mogelijk is het archief en daarmee de herinnering aan de club tijdens de oorlogsjaren verloren gegaan.

In de zestiger jaren verhuisde de club naar Langedijk, in het kasboek is sprake van betalingen aan de Langedijker Kolfbond en wordt de naam van café de Roode Leeuw genoemd. Pas in 1991 opereert de vereniging onder de naam Brederode (vernoemd naar de voormalige herberg) en verhuist men naar de kolfbaan van Café De Heerlijkheid.

De kolfvereniging Brederode speelt haar wedstrijden op donderdagmiddag en is de enige club in de gemeente Langedijk waar dames en heren gezamenlijk het kolfspel beoefenen.

Contactgegevens

Herman Wolfswinkel
Waterdrieblad 34
1724 XK Oudkarspel
Telefoon: 0226-315459
Email: brederode@kolfbond.nl

Nieuws

<<< Lijst van verenigingen