DECLARATIE

Indien u onkosten heeft gemaakt voor de Kolfbond kunt u een declaratieformulier indienen bij de penningmeester van de Kolfbond,
zie ook de instructies op het formulier.

Klik hier voor het declaratieformulier

<<< Tarievenlijst Vacatures >>>