DECLARATIE

Indien u onkosten heeft gemaakt voor de Kolfbond kunt u een declaratieformulier indienen bij de penningmeester van de Kolfbond,