DEMONSTRATIES

De Koninklijke Nederlandsche Kolfbond is een bond die als primaire missie heeft:

“Het in stand houden en bevorderen van de kolfsport als levende sport”

Met deze missie van de kolfbond houden velen binnen de kolfsport zich bezig. De nieuwe aanwas van leden en het vergroten van bekendheid door promotie van de sport is daarin een belangrijk onderwerp.

De bond vindt het belangrijk dat belangstellenden op een eenvoudige manier kennis leren maken met het kolven. Mensen die nieuwsgierig zijn, blijken toch niet zo makkelijk de stap te kunnen nemen om eens op een clubavond te komen kijken. Veelal worden kennissen en vrienden door reeds kolvende leden bij deze sport betrokken.
Sinds enkele jaren biedt de Kolfbond die belangstellenden de gelegenheid op speelse wijze met het kolven kennis te maken. Clubs die graag wat ledenaanwas willen, kunnen bij het bestuur een demonstratieavond aanvragen. De bond zorgt voor uitnodigingen van tevoren, die de leden van de clubs zelf kunnen verspreiden. Op de gewenste middag of avond komen een aantal bestuursleden een uitleg geven over de historie van de sport, de huidige organisatie en, uiteraard, de spelregels. De genodigden kunnen eerst het spel zien spelen door de aanwezige leden terwijl de uitleg gegeven wordt. Een aantal consumpties wordt hen aangeboden door de bond.

Na de uitleg is de beurt aan de gasten. En dan zullen ze zien dat het allemaal niet zo makkelijk is, als het lijkt . . .

De demonstraties kunnen niet alleen aangevraagd worden door de clubs. Ook particulieren geven wij graag de gelegenheid met onze mooie sport kennis te maken. Omdat het spel met drie personen in de baan tegelijk gespeeld wordt, is het van belang dat de groep niet te groot is, het liefst tussen de 6 en 20 personen.

Wilt u een bondsdemonstratie aanvragen, neem dan contact met ons op via een van de bestuursleden of e-mail naar: info@kolfbond.nl