GEDRAGCODES

Het NOC*NSF heeft twee handboeken uitgegeven voor de sport.
Bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF kunnen sporters, trainers, coaches, sportbestuurders etc. vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels en normen en waarden in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar ook meldingen over grensoverschrijdend gedrag van anderen of het vragen van advies over te zetten stappen in dergelijke gevallen. De melder blijft altijd zelf de regie houden en bepaalt zelf wat er met het verhaal of de melding wordt gedaan. Aanvullende informatie is te vinden op de website van;
Centrum Veilige sport Nederland.

Tuchtrecht en seksuele intimidatie >>> <<< Privacybeleid