KNKB > Commissies

PR-commissie

Doelstellingen


Ledengroei

De KNKB stelt zich mede ten doel te komen tot een ledenaanwas van 3% per jaar.
 

Meer mediabelangstelling

De inzet van alle media om het kolven onder een zo groot mogelijk publiek onder de aandacht te brengen en houden.
 

Imagoverbetering

Het imago van de kolfsport, bij degenen die er bekend mee zijn, bestaat uit het denkbeeld dat kolven 'voor oudere mensen' is en verbonden met horeca. De toenemende vergrijzing van het ledental werkt een negatief imagobeeld in de hand. Het uitdragen van een verbeterd imago hangt nauw samen met het aantrekken van nieuwe en vooral jongere leden.

Vaste leden van de commissie:
Robèrt Commandeur (Onder Vrienden) - voorzitter
Secretaris - vacant!!, zie ook  "VACATURES" 
Jan Blaauw (Onder Vrienden)
Namens het bestuur van de KNKB - Lies Hart.
 

Contact: E-mail

Wedstrijdcommissie

Namens de KNKB is de wedstrijdcommissie, zoals de naam al zegt, verantwoordelijk voor alle bondswedstrijden en alles wat daarbij komt kijken. Dat varieert van het opmaken en bijhouden van spelregels en wedstrijdreglementen, het (laten) organiseren van de Nederlandse- en Klasse kampioenschappen, het opleiden van markeurs, het bijhouden van de gemiddelden per speler (voor de indeling in Klassen en het bepalen van de zogenaamd ‘voorgift’, vergelijkbaar met de ‘handicap’ in het golfen) en het feitelijk leiden van de bondswedstrijden.
Dat doen we al jaren met veel inzet en plezier en we hopen dit nog jaren te mogen en kunnen doen. Mocht u vragen hebben over de wedstrijden, of suggesties om dingen anders te doen, schroom niet om contact met ons op te nemen.

Vaste leden van de commissie:
Gerda Bakker (D.I.O.)
Niels Wissink (Onder Vrienden)
Dick Klaij (De Ridder St. Joris)
Namens het bestuur van de KNKB - Peter Wakelkamp en Annie Luik.
Contact: E-mail

 

Banencommissie

Taken van de commissie:

  1. locaties voor nieuwe banen zoeken
  2. nieuwe vereniging bij nieuwe baan begeleiden bij opstart
  3. bestaande banen - contacten onderhouden met baanhouder
  4. zorg dragen voor ontwikkelen, uitwisselen en maken van nieuwe ballen en klieken
  5. bestaande verenigingen ondersteunen bij het gezond houden van hun vereniging m.b.t. het aantal leden.
Vaste leden van de commissie:
​Pim Breet (WWB)
Jan Vaartjes (Onder Vrienden)
Mark Aberkrom (Aan is Winst)
Namens het bestuur van de KNKB - Gerrit de Groot.

Leden waar we voor specifieke onderdelen een beroep op kunnen doen:
  1. Niels van Schagen en Piet Schuit (beiden Onder Vrienden) voor de opbouw van de banen.
  2. Dirk Spijker (Onder Ons) en zijn maten uit Andijk voor het maken van de belijning.
  3. Jan Rood (Niet Klappen): begeleiding nieuwe vereniging. Maakt schema van kolvers die de leden van de nieuwe vereniging de fijne kneepjes van het kolven bijbrengen.
Contact: E-mail

ICT-groep

Het doel van de groep is voornamelijk het coördineren van ICT-werkzaamheden binnen de bond.
Het werk van de groep wordt bepaald door de bonds-noodzaken en -mogelijkheden. Daartoe vallen ook het behandelen van problemen en suggesties die vanuit de verenigingen opkomen, betrekking hebbend op de bondssystemen/soft- en hardware.

Vaste leden van de groep zijn:
Dries Bakker (al jaren op de achtergrond werkzaam)
Jan Blaauw (Onder Vrienden)
Niels Wissink (Onder Vrienden)
Namens het bestuur van de KNKB - Peter van den Nieuwenhof.

Contact: E-mail