KNKB > Opleiding

Opleiding

Markeurs zijn van groot belang voor een correct, rechtvaardig en representatief verloop van de bondswedstrijden. De KNKB stelt zich ten doel de kwaliteit van de markeurs zo optimaal mogelijk te maken en houden. Daarnaast is het van belang te zorgen voor een zo groot mogelijk aantal en spreiding van het aantal beschikbare markeurs. Bij markeurs wordt geen onderscheid gemaakt tussen heren en dames.
Om in aanmerking te komen als markeur te mogen optreden dient een cursus te worden gevolgd. De verantwoordelijkheid van deze cursus ligt bij het bondsbestuur. Voor het coördineren en geven van de cursus zijn of worden die personen ingezet die, naar de mening van het bondsbestuur, daarvoor het meest geschikt zijn. Het bestuur behoudt zich het recht voor deze geschiktheid te toetsen en bij twijfel corrigerende maatregelen te nemen.  
Deelname aan de cursus is open voor elk bij de KNKB ingeschreven bondslid (m/v). De cursus omvat een theoretisch en praktisch gedeelte;

een grondige kennis van de geldende Spelregels
het in de praktijk toepassen van die Regels

De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit wordt afgenomen door de docenten en staat onder auspiciën van de KNKB. De beoordelingen van de docenten zijn bindend. Alle cursisten worden van de uitslag op de hoogte gesteld.  Afgewezen kandidaten mogen zich voor een volgende cursus aanmelden.

Voor deelname aan de markeurscursus zijn financiële vergoedingen beschikbaar. Details hiervan staan vermeld in de “Tarievenlijst”.
Markeurs verplichten zich uniform en netjes te kleden. Indien zij dit weigeren worden zij niet ingezet. De KNKB stelt passende bovenkleding ter beschikking – een wit overhemd met bondsembleem. Markeurs dienen zelf zorg te dragen voor donkerkleurige broek cq rok. Schoeisel zoals Sneakers, gympen e.d. wordt niet op prijs gesteld. De kwaliteit van de markeurs zal regelmatig worden beoordeeld door het bestuur of door het bestuur aangewezenen. Bij enigerlei twijfel omtrent het optreden van een markeur zal deze hierop worden aangesproken. Indien hiervoor aanleiding bestaat kan het bestuur besluiten betrokkene niet verder in te zetten of andere maatregelen te nemen.

Eigenschappen van een goede markeur;  klik hier 

Aanmelding  voor deelname aan de cursus kunt u contact met ons opnemen.
Contact: E-mail​