Niet Klappen publiceert resultaten

Overzichten

Met ingang van dit kolfseizoen is Niet Klappen begonnen de resultaten van de gespeelde wedstrijden op een nieuwe wijze te gaan registreren. Doel is voornamelijk de leden een zo actueel mogelijk overzicht te bieden van hun scores. 

Er is een totaal-overzicht van alle deelnames en een apart overzicht van de gespeelde wedstrijden die gelden voor de Klassifikatie. 

Klik  hier voor het Totaal-overzicht.
Klik  hier voor het Klassifikatie-overzicht 

Beide overzichten zijn bijgewerkt t/m 15 maart 2019

NIEUW  –
Ook de scores van de verenigingsavonden worden genoteerd en opgeslagen. Naast de resultaten van de series krijgt men tevens te zien wat het gemiddelde per avond is geworden – met en zonder voorgiftregeling. 
Daarnaast worden de “streepjes” aangetekend – van groot belang voor het vullen van de “pijp “. Immers – hoe ‘vetter’ de pijp, hoe uitgebreider de BBQ. De weekresultaten worden vervolgens ingevoerd in een jaaroverzicht (kalenderjaar). 
Het overzetten van de weekresultaten naar het jaaroverzicht moest handmatig plaatsvinden. De vraag kwam naar voren of dat geautomatiseerd kan worden. 

Die vraag is voorgelegd aan de bonds ICT-groep. Deze is, in nauwe samenwerking met Niet Klappen, daarmee voortvarend aan de slag gegaan. Na amper drie weken kon medio februari 2019 een werkend systeem worden geïntroduceerd.
Na de evaluatieweken bleek het systeem geheel aan de wensen en verwachtingen te voldoen. 

Voor geïnteresseerden die dit systeem ook voor hun vereniging willen gebruiken – contact opnemen met Peter de Swart (0224-573157).