Bondsnieuws

Afscheid Annie Luik

Op 1 oktober 2012 trad je toe tot het bestuur  en je hebt nu aangegeven dat het  tijd is om met die bestuurswerkzaamheden te stoppen.
We hoeven niet in details te treden, maar we weten dat de mantelzorg thuis veel van je vraagt.
Desondanks heb je je bijna 7 jaar zeer verdienstelijk gemaakt in het bestuur, voor de kolfsport in het algemeen en voor de wedstrijdstrijdcommissie, die altijd een beroep op je kon doen. Als ik goed ben geïnformeerd was je ook nog betrokken bij de markeurscursus. In de Wieringerwaard ben je maar gelijk voorzitter geworden en ondersteun je de club waar je maar kan.

Je positieve instelling en liefde voor de kolfsport zijn zo duidelijk dat je, zelfs als je kansen op een kampioenschap hebt, zoals bij het vorige NK, gewoon achter de wedstrijdtafel blijft zitten omdat de zaken nu eenmaal geregeld moeten worden.

Wij kunnen dan ook alleen maar dankbaar zijn wat je tot nog toe voor ons hebt gedaan en ook voor wat je nog in de toekomst voor ons zal doen.
Het bestuur zal je erg missen. Het zal niet meevallen een waardig opvolger te vinden.

Ik heb begrepen dat de wedstrijdcommissie wel op je kan blijven rekenen en daar prijzen wij ons gelukkig mee. Zondag zat je al weer achter de computer en deze week sta je ook weer diverse malen ingedeeld om het NK in goede banen te leiden. Ik kan daar alleen maar heel veel bewondering voor hebben.

Ik wil onze dank dan ook graag onderstrepen met een cadeau en een bloemetje en ik zou de vergadering willen vragen om een daverend applaus.

Annie dank je wel!