Bondsnieuws

Afscheid van onze voorzitter

In 2011 trad Mark Aberkrom toe tot het bestuur van de KNKB, om meteen in de eerstvolgende bestuursvergadering de voorzittershamer te krijgen. Met veel kennis van zaken heeft hij in een directe stijl constant geprobeerd verbetering en professionalisering aan te brengen. Soms met succes, soms niet, maar altijd in het belang van de kolfsport.

Na zijn eerste termijn heeft hij direct aangekondigd dat zijn tweede termijn tevens zijn laatste zou zijn en dat hij derhalve in 2018 zou aftreden. Naar zijn mening moeten bestuurders niet te lang aan het pluche kleven en geeft vernieuwing weer ruimte voor nieuwe inzichten. Hij heeft zich aan zijn woord gehouden en op de voorjaars vergadering van de KNKB heeft de ALV afscheid van Mark genomen. Met de gebruikelijke bloemen, een mooie fles ‘wit’ én een mooie fles ‘rood’ hebben we hem uitgezwaaid.

Namens het bestuur heeft de secretaris hem bedankt voor alles wat hij voor de sport en de bond heeft betekend én nog gaat betekenen!

Mark heeft niet alleen zelf een opvolger in het bestuur geregeld, hij neemt ook plaats in de banencommissie én heeft zich beschikbaar gesteld voor het bestuur van Togido Wormer. Zo blijft een kwaliteitsbestuurder gelukkig behouden voor de kolfsport.