Bondsnieuws

Kwartaalverslag ICT-groep

Geachte dames en heren,

Dat de ICT-groep momenteel aan onderbezetting lijdt is een feit.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 oktober 2017 is er een dringend beroep gedaan aan de besturen van de verenigingen om bij hun leden ondersteuning te vragen voor de diverse commissies. Tot op heden heeft echter niemand zich aangemeld en dat baart ons zorgen.

Uitslagen en standen

Dries Bakker heeft, samen met de Wedstrijdcommissie, inmiddels proefgedraaid met de 30-slagen notities, om zo tot een overzicht te komen van de uitslagen. Begin volgend jaar gaat hij daarmee verder.

Aanpassing verenigingsdeel

Het is gebleken dat een aantal verenigingen moeite hebben om hun nieuws op het verenigingsdeel van de website te zetten. Wat we gedaan hebben is om foto’s en tabellen eenvoudiger in het verenigingsnieuws te plaatsen.

Klasse Kampioenschappen

Ondersteuning aan vereniging “De Vergulde Vos”, d.m.v. posters, folders en PowerPointpresentatie.

E-mailaccounts

Bij verschillende verenigingen hebben we geholpen om het e-mailaccount van de kolfbond te installeren. Het gecombineerde gebruik van laptop, tablet en PC kan ertoe leiden dat dit problemen geeft, zeker met “Apple”- producten. We hebben hiervoor een afspraak gemaakt bij onze provider.

Beveiliging website

In de maand december zijn we overgegaan naar het beveiligde HTTPS protocol, wat te zien is aan het groene slotje in de adresbalk van de internetbrowser. Hiermee is de bezoeker er zeker van dat alle data die hij naar een bepaalde server wilt sturen ook alleen bij de geadresseerde terecht komt en tussendoor niet onderschept kan worden.

Tot slot

Deze groep had haar werk niet kunnen doen zonder de inzet en deskundigheid van Dries Bakker, Niels Wissink en ondergetekende.

Met vriendelijke groet,