Bondsnieuws

NIEUWJAARSWENS

Beste leden van de Koninklijke Nederlandsche Kolf Bond,
 
Ik wil u allemaal graag een gezond en bruisend 2018 wensen. Daarnaast wens ik u allen veel punten toe bij de kolfwedstrijden waaraan u gaat deelnemen komend jaar. Het jaar 2018 zal u weer veel mogelijkheden bieden om onze mooie kolfsport te kunnen beoefenen. Het bestuur van de KNKB en haar vrijwilligers zullen zich ook dit jaar weer inspannen om te zorgen dat u kunt blijven genieten van de kolfsport.
 
Laten we er met z’n allen een fantastisch kolfjaar van maken, met mooie wedstrijden, veel punten en veel aandacht voor de kolfsport.
 
Met vriendelijke kolfgroet,
 
Mark Aberkrom