Bondsnieuws

Nog een kolfridder

De heer A. (Bram) van der Wees (65 jaar) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van der Wees is zeer actief als vrijwilliger bij verschillende stichtingen. Sinds 2009 is hij penningmeester bij het Utrechts Klokkenluidersgilde. Ook is hij Hoofdredacteur van het blad Luid en Duidelijk en penningmeester bij de stichting Orgel Comité Muziekcentrum Utrecht en Steunfonds Richard Hoogland Stichting. De heer Van der Wees is voorzitter van Stichting Camerata Trajectina en heeft veel voor het Genootschap van Sint Jacob betekend als coördinator informatiecentrum, regiocontactpersoon en hoofdredacteur van de Jacobsstaf.
Hij is nog steeds actief als zakelijk leider van het koor El Orféon. Tot 2017 was de heer Van der Wees actief bij Stichting Vrienden van ’t St. Eloyen Gasthuis als bestuurslid en voorzitter. Bij stichting Stichting St. Eloyen Gasthuis is hij nog steeds actief als voorzitter. In het verleden was de heer Van der Wees lid van de kerkenraad van de Tuindorpkerk, penningmeester bij Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk en voorzitter van stichting Vrienden van Toonkunst.


Bron: Website van de gemeente Utrecht