Bondsnieuws

OPENING NIEUWE BAAN IN CABAUW

Zaterdag 1 september is de vernieuwde kolfbaan in Cabauw officieel in gebruik genomen.
De baan lag er prachtig bij. De rabatten waren in eigen gelederen vervaardigd en de belijning was uitgevoerd door Dirk Spijker en zijn maten.
 
Om half vier werd het openingswoordje gedaan door Gerard Vendrig. Die vertelde over de geschiedenis van de kolfsport in Cabauw en het ontstaan van het initiatief om na 56
jaar opnieuw te beginnen. Sjon de Keyzer heeft zich daarvoor ingespannen en kontakt gezocht met de Bond. Toen is het balletje gaan rollen en de Banencommissie is daar verder mee aan
de slag gegaan.
 
De mobiele baan is tot eind april gebruikt en vanuit verschillende commissies zijn leden naar Cabauw getogen om les te geven. 
Er is heel veel animo waargenomen vanuit het dorp. De prognoses zijn dat men straks zeker 20 leden kan verwelkomen.
 
Namens de Bond deed Peter van de Nieuwenhof het woord. Hij memoreerde het feit dat op de dag gelijk 100 jaar geleden dhr Jacob Hoefnagel uit Cabauw Nederlands Kampioen werd. Hetgeen ook de reden was om op 1 september de (her-)opening van deze baan te laten plaatsvinden. Als aandenken aan deze dag werd een wisselbeker geschonken. Hierop prijkt de naam van Jacob Hoefnagel en is bestemd voor een eigen tournooi.
 
De openingsklap werd gedaan door Sjon de Keyzer, hierna volgden Dick, Gerrit en Niels met een demonstratie van 5 klappen - voorzien van toelichtend commantaar door Peter. 
Daarna was het de beurt  aan de aankomende leden.
Het was een historische en zeer geslaagde middag.
De nieuwe vereniging "Keer Niet" wordt veel succes toegewenst.
 
NB - De baan zeker in gedachten houden - hij speelt zeer goed en je kunt er veel punten halen.
 
de PR-Commissie

.