PLANNEN

Inleiding

De Bond kampt al enkele jaren met een te laag aantal leden. Ondanks een minieme stijging is men bij de bond angstig dat het aantal leden niet zal groeien, mits er niets wordt ondernomen.

De bond beschikt over een beperkt budget waarop het zich kan beroepen. Een uitgebreide communicatiecampagne met adverteren levert teveel problemen op. Toch won David van Goliath. Dat deed hij door slim te zijn. De Kolfbond moet dus op basis van haar mogelijkheden gaan acteren. Inzet van communicatie is daarbij een must om uiteindelijk voor het publiek de beleveniswereld van het kolven en de kolver te vergroten.

De KNKB stelt periodiek een Meerjarenplan op. Het beschrijft de mogelijkheden die de Kolfbond kan ondernemen op weg naar meer leden en expansie van verenigingen en kolfbanen. De Kolfbond dient uiteindelijk zelf de koe bij de horens te vatten. Dat Meerjarenplan dient tevens als basis voor de Jaarplannen in die periode.Het plan geeft een beschrijving van de doelgroepen (mensen, media, sponsoren) en hoe deze te benaderen. Daarnaast lijnt het de USP’s (Unieke Verkooppunten) van Kolven uit, maar ook haar zwaktes die in kansen kunnen worden omgezet. Het geeft inzicht in de geschiedenis van de sport.

Het Meerjaren Beleidsplan vormt de basis voor de Jaarplannen. Ontwikkelingen op diverse gebied kunnen de oorzaak zijn dat bijsturingen noodzakelijk zijn. Hierover zal melding worden gedaan.

Bekijk de plannen

Meerjaren Beleidsplan_2018_2022 –  Jaarplan_2017 –  Jaarplan_2018 –  Jaarplan_2019

<<< Beleid Privacybeleid >>>