Promotie > Ledenwerving

Projectgroep Ledenwerving

Doel van deze projectgroep is verenigingen te ondersteunen in het vergroten van de ledenaantallen.
Met name de damesverenigingen verdienen extra aandacht.

Vaste leden van de projectgroep:
Marjan Tijhaar (De Vier Eenen Dames)
Lies Hart (namens bondsbestuur)


Stuur ons een vraag of bericht!
U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar: ledenwerving@kolfbond.nl