START PER 1 JULI 2020

Beste Kolfvrienden,

Op 24 juni heeft het kabinet onverwacht veel versoepelingen aangekondigd.
Veel zaken die gepland stonden voor 1 september zijn naar voren gehaald en maken het leven voor veel mensen per 1 juli een stuk aangenamer.
Het is duidelijk dat ook wij per 1 juli weer mogen spelen. 
Echter omdat het coronavirus nog niet weg is blijven we wel leven met regels.
We gaan nu dus van een “intelligente lockdown”  naar “ruimte met regels” .

Daarvoor zijn er diverse protocollen van kracht waar we allemaal rekening mee moeten houden.
Omdat wij een zogenaamde “Horeca binnensport” zijn hebben wij te maken met het Horeca-protocol, het Algemeen protocol verantwoord sporten van NOC*NSF en 
een door de KNKB daarvan afgeleid Kolf-protocol.
Met die protocollen in de hand moet elke vereniging met de baanhouder in overleg om te bepalen hoeveel mensen op een dagdeel tegelijk kunnen spelen en hoe dat dagdeel dan praktisch kan verlopen.

De protocollen zijn te bekijken door op één van de afbeeldingen te klikken.

Zoals in eerdere berichten al gezegd stellen wij als bond ons zeer terughoudend op. Dit doen wij voornamelijk omdat veel van onze leden in de zogenaamde risicogroep zitten.
Door de versnelde versoepeling zou het zelfs mogelijk zijn om, met in acht neming van de hygiëneregels en de 1,5m, wedstrijden te organiseren.
Wij willen ons daar voorlopig niet aan wagen en willen voor de veiligheid van u allen beginnen met een voorzichtige start per 1 juli.

De protocollen zijn nog steeds in ontwikkeling en gebaseerd op de kennis van nu. Wijzigingen zullen wij u zo spoedig mogelijk doen toekomen.

Houdt u aan de regels, denk aan elkaar en blijf voorzichtig.
Als we dat allemaal blijven volhouden kunnen wij hopelijk weer langzaam terug naar ons ’normaal”.

Wij wensen u weer veel spelplezier.

Namens het bestuur,
Stay safe.

Peter van den Nieuwenhof

Voorzitter 
Koninklijke Nederlandsche Kolf Bond