Verenigingsnieuws Niet Klappen

Niet Klappen publiceert resultaten

Overzichten

Met ingang van dit kolfseizoen is Niet Klappen begonnen de resultaten van de gespeelde wedstrijden op een nieuwe wijze te gaan registreren. Doel is voornamelijk de leden een zo actueel mogelijk overzicht te bieden van hun scores. 

Er is een totaal-overzicht van alle deelnames en een apart overzicht van de gespeelde wedstrijden die gelden voor de Klassifikatie. 

Klik  hier  voor het Totaal-overzicht.
Klik  hier  voor het Klassifikatie-overzicht.

Beide overzichten zijn bijgewerkt t/m 14 februari 2019

NIEUW  -
Ook de scores van de verenigingsavonden worden genoteerd en opgeslagen. Naast de resultaten van de series krijgt men tevens te zien wat het gemiddelde per avond is geworden - met en zonder voorgifteregeling. 
Daarnaast worden de "streepjes" aangetekend - van groot belang voor het vullen van de "pijp ". Immers - hoe 'vetter' de pijp, hoe uitgebreider de BBQ. De weekresultaten worden vervolgens ingevoerd in een jaaroverzicht (kalenderjaar). 
Het overzetten van de weekresultaten naar het jaaroverzicht moet handmatig plaatsvinden. De vraag kwam naar voren of dat geautomatiseerd kan worden. 

Die vraag is voorgelegd aan de bonds ICT-groep. Deze is, in samenwerking met Niet Klappen, daarmee aan de slag gegaan. Momenteel (15 februari 2019) zijn flinke vorderingen gemaakt. Het ziet ernaar uit dat binnen afzienbare tijd een werkend systeem kan worden gepresenteerd.