Wedstrijden > draaiboeken

Toelichting

Doel van deze draaiboeken is u te steunen in de voorbereidingen op weg naar een zo goed mogelijke organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen en de Klassekampioenschappen. Jarenlange ervaringen hebben tot deze documenten geleid, echter zonder de pretentie dat dit perfect is. Want wellicht dat dit jaar blijkt dat er bepaalde punten onvoldoende, niet of onjuist zijn omschreven. U wordt daarom hierbij uitgenodigd uw ervaring(en) daarin kenbaar te maken. Deze zullen dan eventueel worden verwerkt in de volgende uitgave.

Uw eigen inzicht bij de organisatie is vrij, maar bovenstaande zijn de punten waarmee u zeker rekening dient te houden. De cursief afgedrukte onderwerpen en toelichtingen zijn aanbevelingen en kunnen dus door u wel of niet worden opgenomen.

Deze documenten kunnen worden gedownlaod als PDF-documenten (Adobe Reader) en als bewerkbare Word-documenten. U kunt deze gebruiken bij uw verdere werkzaamheden. Bijvoorbeeld als leidraad bij uw vergaderingen.

Het zal in elk geval worden gehanteerd bij de gesprekken met het bondsbestuur over de voortgang van uw voorbereidingen.

Vertrouwend u van dienste te zijn geweest en u veel succes toewensend met uw organisatie.