Wedstrijden > reglementen

Algemeen Wedstrijdreglement

Dit Algemeen Wedstrijdreglement is van toepassing op alle kolfkampioenschappen die door, of namens de Koninklijke Nederlandsche Kolfbond (hierna te noemen KNKB) worden georganiseerd.
Dit reglement is van toepassing met ingang van het seizoen 2013 – 2014.
Lees verder>>

Aanvullend Wedstrijdreglement Nederlandse Kampioenschappen

Dit Aanvullend Wedstrijdreglement Nederlandse Kampioenschappen is samengesteld na overleg binnen en goedkeuring van het bestuur van de KNKB. Dit Reglement geldt in samenhang met het Algemeen Wedstrijdreglement Kolfkampioenschappen.
Ten gevolge van de in 2016 ingevoerde Korpskampioenschappen-nieuwestijl wordt het Reglement aangepast. Werkzaamheden daarvoor zijn momenteel gaande.
Lees verder>> 

Aanvullend Wedstrijdreglement Klasse Kampioenschappen

Dit Aanvullend Wedstrijdreglement Klassekampioenschappen is samengesteld na overleg binnen en goedkeuring van het bestuur van de KNKB. Dit Reglement geldt in samenhang met het Algemeen Wedstrijdreglement Kolfkampioenschappen.
Ten gevolge van de in 2016 ingevoerde Korpskampioenschappen-nieuwestijl wordt het Reglement aangepast. Werkzaamheden daarvoor zijn momenteel gaande.
Lees verder>>

Aanvullend Wedstrijdreglement Korps Kampioenschappen

Dit Aanvullend Wedstrijdreglement Korpskampioenschappen is samengesteld na overleg binnen en goedkeuring van het bestuur van de KNKB. Dit Reglement geldt in samenhang met het Algemeen Wedstrijdreglement Kolfkampioenschappen.

Ten gevolge van de in 2016 ingevoerde "Korpskampioenschappen-nieuwestijl" is dit Reglement aangepast op 23 augustus 2016.
Lees verder>>

Aanvullend Wedstrijdreglement Zestallen

Dit Aanvullend Wedstrijdreglement Zestallen is samengesteld na overleg binnen en goedkeuring van het bestuur van de KNKB. Dit Reglement geldt in samenhang met het Algemeen Wedstrijdreglement Kolfkampioenschappen en is van toepassing met ingang van het seizoen 2018-2019.
Lees verder>>