Wedstrijden > 30-slagen

De wens is geuit te komen tot een standaardisering van de diverse wedstrijdformulieren en de daarbij te gebruiken software en opmaak.

Voor het invoeren/verwerken van 30-slagen wedstrijden, te gebruiken door verenigingen, hebben we een instructiefilm gemaakt waarin het e.e.a. wordt uitgelegd. 

Klik  hier  om het instructiefilmpje te bekijken.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot de wedstrijdcommissie.