ALGEMEEN REGLEMENT

In dit Reglement wordt verwezen naar de samenhang met de Statuten van 19 november 2013. Die Statuten zijn op 15 augustus 2014 vervangen. Hierdoor zijn diverse verwijzende en gerelateerde bepalingen in dit Reglement vervallen en/of dienen te worden aangepast.
Momenteel (januari 2017) wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuw Algemeen Reglement. Tot het moment van publicatie daarvan is onderstaande Reglement  van kracht.

Artikel 1

  1. Dit Algemeen Reglement dient te worden beschouwd en gehanteerd in samenhang met de Statuten van de Koninklijke Nederlandsche Kolfbond (hierna; KNKB), laatstelijk gewijzigd en opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 19 november 2013.
  2. Waar in dit Reglement de mannelijke vorm is gebruikt dient ook de vrouwelijke vorm te worden gelezen.

Lees verder >>>

Wedstrijdreglementen >>> <<< Reglementen