VERTROUWENS CONTACT PERSOON

Tuchtrechtzaken

Voor tuchtrechtzaken is de KNKB aangesloten bij het ISR (Instituut Sport Rechtspraken). 
In voorkomende gevallen kan een beroep worden gedaan op een VertrouwensContactPersoon (VCP).

Voor de KNKB is dit;
de heer Ben Zonneveldt, Zandvoort. Bereikbaar onder vcp@kolfbond.nl

<<< Tuchtrecht en seksuele intimidatie Klachtenregeling >>>