BELEID

Het beleid van de KNKB wordt vastgesteld door het bestuur.
De toekomstige koers van de Bond
 

Ledengroei

De KNKB stelt zich mede ten doel te komen tot een ledenaanwas van 3% per jaar.
 

Meer mediabelangstelling

De inzet van alle media om het kolven onder een zo groot mogelijk publiek onder de aandacht te brengen en houden.

Imagoverbetering

Het imago van de kolfsport, bij degenen die er bekend mee zijn, bestaat uit het denkbeeld dat kolven ‘voor oudere mensen’ is en verbonden met horeca. De toenemende vergrijzing van het ledental werkt een negatief imagobeeld in de hand. Het uitdragen van een verbeterd imago hangt nauw samen met het aantrekken van nieuwe en vooral jongere leden.

Vrijwilligers

Het tekort aan vrijwilligers moet worden opgeheven. Het is van belang dat er op korte termijn meer mensen zich gaan inzetten voor de vereniging. Hiertoe zal een apart vrijwilligersbeleid ontwikkeld moeten worden.

Plannen >>> <<< Sponsoren