TUCHTRECHT EN SEKSUELE INTIMIDATIE

Tuchtrecht

Tuchtrecht is een onderdeel van het verenigingsrecht, en betreft het sanctioneren van gedrag in een specifieke groep, in dit geval iedereen die lid is van de Koninklijke Nederlandsche Kolfbond.

De KNKB is een kleine bond en niet in staat de ingewikkelde materie van tuchtrechtzaken zelf te behandelen. Daarom hebben wij de behandeling van tuchtzaken uitbesteed aan het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR). Dit is statutair vastgelegd.

Foto niet gevonden!

Het ISR is een zelfstandig orgaan, werkt samen met NOC*NSF en vraagt een kostendekkende vergoeding voor de uit te voeren rechtszittingen. Dat kunnen aanzienlijke bedragen zijn. Daarom moet zorgvuldig worden afgewogen in welke gevallen we het ISR inschakelen bij een geschil.

Voor nadere informatie, reglementen en formulieren; zie www.ISR.nl.

Seksuele intimidatie

De behandeling van zaken op het gebied van seksuele intimidatie vragen een specifieke afhandeling. Het NOC*NSF adviseert om een vertrouwenscontactpersoon (VCP) te benoemen. Hij of zij kan als eerste aanspreekpunt optreden voor zowel slachtoffers als beklaagden, bij vragen en meldingen. De VCP staat in nauwe verbinding met speciaal daartoe opgeleide vertrouwenspersonen van NOC*NSF.

De KNKB heeft de heer Ben Zonneveld bereid gevonden voor ons de rol van vertrouwenscontactpersoon te vervullen. Hij heeft vooral tot taak om betrokkenen adequaat te informeren en door te verwijzen naar een vertrouwenspersoon van NOC*NSF.

De vertrouwenspersonen van NOC*NSF zijn bevoegd en bekwaam om betrokkenen te begeleiden en klachten zorgvuldig af te handelen, dan wel door te geleiden naar een civielrechtelijke procedure.

<<< Gedragscodes Vertrouwens Contact Persoon >>>