STATUTEN

De vereniging draagt de naam Koninklijke Nederlandsche Kolfbond (KNKB).
De vereniging wordt in de statuten en de reglementen van de vereniging nader aangeduid als “Bond”.

Hieronder vindt u de statuten van de Bond.

Statuten >>>

<<< Wedstrijdreglementen Spelregels >>>