BESTUUR

Het bestuur heeft als taak het besturen van de KNKB. Zij doet dit door het uitvoeren van de in de Statuten en het Meerjarig Beleidsplan van de KNKB vastgelegde doelen en door de toetsing van en het toezicht op naleving en uitvoering van de diverse Reglementen en afspraken.

Leden

Foto kan niet weergegeven worden!
Voorzitter
Peter van den Nieuwenhof
voorzitter@kolfbond.nl
Secretaris
Peter Wakelkamp
info@kolfbond.nl
Penningmeester
Henk Jonkman
penningmeester@kolfbond.nl
Vicevoorzitter
Gerrit de Groot
gerrit-de-groot@kolfbond.nl

Bestuurslid
Lies Hart
lies-hart@kolfbond.nl
Bestuurslid
Dick Klaij
dick-klaij@kolfbond.nl