REGLEMENTEN

Reglementen, statuten en spelmateriaal

De bondsvergadering en de algemene ledenvergadering zijn bevoegd tot het vaststellen van reglementen voor zover deze reglementen betrekking hebben op de kolfbond. Deze reglementen zijn opgenomen in de navolgende reglementen.

In gevallen waarin de statuten en de reglementen van de bond niet voorzien, beslist de bondsvergadering. indien haar beslissing niet kan worden afgewacht, beslist het bondsbestuur, maar zij is gehouden om de genomen beslissing bij de eerstvolgende vergadering van de bondsvergadering ter bekrachtiging aan deze bondsvergadering voor te leggen.

Algemeen-reglement >>>