SPELREGELS

Aangevuld met termen uit de Kolfsport

Ondanks haar eeuwenoude bestaan is de kolfsport nog steeds modern. Toegankelijk voor mannen en vrouwen uit alle lagen van de bevolking. Door al die eeuwen heen zijn de spelregels aan vele veranderingen onderhevig geweest, en aanpassingen blijven nodig.
Hoewel sommige zaken nooit veranderen (de paal missen blijft een “poedel” en de paal raken blijft een “aanbal”) zult u in dit boekje ook enkele nieuwe en gewijzigde regels aantreffen.


Klik op het boekje om deze te bekijken als “flipboek” en om de spelregels te downloaden als PDF-bestand klik hier
Getracht is een en ander in zo eenvoudig mogelijke bewoordingen te omschrijven. Hierbij is ter verduidelijking gebruik gemaakt van tekeningen en foto’s.
Hoewel in de kolfsport de aanduidingen ‘slag’ en ‘klap’ door elkaar worden gehanteerd, is bij de uitleg van de spelregels gekozen om het woord ‘slag’ aan te houden.

Deze geheel vernieuwde uitgave is ook nog eens voorzien van een overzicht van termen. Termen die we als kolvers allemaal gebruiken zonder er bij stil te staan. Toch zijn ze uniek. We hebben ze opgetekend om te bewaren voor het nageslacht en te voorkomen dat ze ooit uit onze ‘kolftaal’ zouden verdwijnen.
De kolfsport is bijzonder. Sommige termen werden al in de 18e eeuw gebruikt en worden nu nog gebezigd!
AI met al is het zowel voor de geoefende kolver als de ‘aspirant’ een handig naslagwerk geworden, dat hopelijk zal bijdragen tot zuiver spel en een gezonde sport.

Spelmateriaal >>> <<< Statuten