MARKEURS

Markeurs zijn van groot belang voor een correct, rechtvaardig en representatief verloop van de bondswedstrijden. De KNKB stelt zich ten doel de kwaliteit van de markeurs zo optimaal mogelijk te maken en te houden. Daarnaast is het van belang te zorgen voor een zo groot mogelijk aantal en spreiding van het aantal beschikbare markeurs. Bij markeurs wordt geen onderscheid gemaakt tussen heren en dames.

Opleiding

Om in aanmerking te komen om als markeur op bondswedstrijden te mogen markeren, moet u eerst de cursus hebben gevolgd. De verantwoordelijkheid van deze cursus ligt bij het bondsbestuur, die deze taak heeft gedelegeerd aan de wedstrijdcommissie.
Deelname aan de cursus is open voor elk bij de KNKB ingeschreven bondslid (m/v). De cursus omvat een theoretisch en praktisch gedeelte met als doelstellingen;
Foto niet gevonden! een grondige kennis van de geldende Spelregels

Foto niet gevonden! het in de praktijk toepassen van die Regels

De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit wordt afgenomen door de docenten en staat onder auspiciën van de KNKB. De beoordelingen van de docenten zijn bindend. Alle cursisten worden van de uitslag op de hoogte gesteld.  Afgewezen kandidaten mogen zich voor een volgende cursus aanmelden.
Voor deelname aan de markeurscursus zijn financiële vergoedingen beschikbaar. Details hiervan staan vermeld in de “Tarievenlijst”.

Inzet

Markeurs verplichten zich uniform en netjes te kleden. De KNKB stelt passende bovenkleding ter beschikking – een overhemd/ blouse met bondsembleem. Markeurs dienen zelf zorg te dragen voor een zwarte broek c.q. rok en zwarte schoenen; geen gympen.
De kwaliteit van de markeurs wordt doorlopend beoordeeld door de wedstrijdcommissie.

Eigenschappen van een goede markeur;

Lees meer

Algemeen:
Ken je spelregelboekje uit je hoofd en pas ze toe.
Zorg dat je veel oefent, zodat je je zeker voelt. Een goede markeur ben je niet zomaar. Oefening baart kunst.
Let op of er zich vreemde situaties voordoen en of je de goede oplossing ervoor weet. (Noteer het als dit niet zo is en vraag ernaar.)
Wees rustig, kordaat en alert op alles wat zich in en rond de baan afspeelt.
Zelfverzekerd, geen twijfelaar, praat niet met publiek, vertrouwenwekkend, onwankelbaar.

Contact wedstrijdleiding:

 • laat weten dat je bent gearriveerd.
 • maak afspraak met collega wie eraan welke kant begint.
 • in beginsel ruilen om de drie partijen.
 • zorg voor voldoende krijt en vochtige sponzen.
 • Contact kolvers:
  Maak contact met de kolvers voor aanvang van de wedstrijd

Kleding:
Een zwarte broek en zwarte schoenen met uiteraard de markeursbloes.

Zorg ervoor:

 • dat je de kolvers zo weinig mogelijk last bezorgt
 • niet in hun zicht staat
 • niet onnodig voor de kolvers langsloopt
 • op tijd op de juiste plek staat om te kijken
 • afkrijten met je gezicht naar de binnenkant van de baan, zodat de volgende speler eerder kan slaan en je een beter uitzicht op de baan hebt
 • dat de speler die niet speelt niet in de weg staat, ook niet bij het afkrijten.
 • dat zich geen onregelmatigheden op de baan bevinden, voeten of tassen van het publiek
 • dat de omstanders redelijk rustig zijn vooral bij binnenkomst van een nieuwe groep
 • dat je steeds weet waar de drie ballen zijn afgekrijt
 • niet te veel praten tegen de spelers
 • niet praten met omstanders (word je soms wel moeilijk gemaakt).


Aanmelding  voor deelname aan de cursus kunt u contact met ons opnemen.
Contact: wedstrijdcommissie@kolfbond.nl