COMMISSIES

PR-commissie

De PR-Commissie stelt zich ten doel de kolfsport te promoten en het imago ervan te verbeteren. Het beleidsplan van de bond is daarbij ons uitgangspunt.
De publicitaire aangelegenheden voor publieksvoorlichting, het verzorgen van de website, het ondersteunen van verenigingen bij wedstrijden, de persvoorlichting en begeleiding van de pers, alsmede de huisstijl zijn de voornaamste taken. Daarnaast is de PR-Commissie nauw betrokken bij het promoten van onze sport met behulp van mobiele banen.
De PR-Commissie werkt nauw samen met alle werkgroepen en commissies om de bond op alle vlakken op de kaart te zetten.

Vaste leden van de commissie:
Robèrt Commandeur (Onder Vrienden) – voorzitter
Jan Blaauw (Onder Vrienden)
Lies Hart – Namens het bestuur van de KNKB

Contact: prcommissie@kolfbond.nl

Wedstrijdcommissie

Namens de KNKB is de Wedstrijdcommissie, zoals de naam al zegt, verantwoordelijk voor alle bondswedstrijden en alles wat daarbij komt kijken. Dat varieert van het opmaken en bijhouden van spelregels en wedstrijdreglementen, het (laten) organiseren van de bondswedstrijden , het opleiden van markeurs, het bijhouden van de gemiddelden per speler (voor de indeling in Klassen en het bepalen van de zogenaamd ‘voorgift’, vergelijkbaar met de ‘handicap’ in het golfen) en het feitelijk leiden van de bondswedstrijden.
Dat doen we al jaren met veel inzet en plezier en we hopen dit nog jaren te mogen en kunnen doen. Mocht u vragen hebben over de wedstrijden, of suggesties om dingen anders te doen, schroom niet om contact met ons op te nemen.
We zijn bereikbaar via het e-mailadres wedstrijdcommissie@kolfbond.nl

Vaste leden van de commissie:
Gerda Bakker (D.I.O.)
Annie Luik (De Opklap)
Niels Wissink (Onder Vrienden)
Dick Klaij (De Ridder St. Joris)
Namens het bestuur van de KNKB – Peter Wakelkamp

Contact: wedstrijdcommissie@kolfbond.nl

Banencommissie

Taken van de commissie:

1. locaties voor nieuwe banen zoeken
2. nieuwe vereniging bij nieuwe baan begeleiden bij opstart (in samenwerking met de PR-commissie)
3. bestaande banen – contacten onderhouden met baanhouder
4. zorg dragen voor ontwikkelen, uitwisselen en maken van nieuwe ballen en klieken
5. bestaande verenigingen ondersteunen bij het gezond houden van hun vereniging m.b.t. het aantal leden.

Vaste leden van de commissie:
Pim Breet (WWB)
Rob Jongewaard (Onder Vrienden), technische begeleiding
Jan Vaartjes (Onder Vrienden)
Mark Aberkrom (Aan is Winst)
Gerrit de Groot – Namens het bestuur van de KNKB


Leden waar we voor specifieke onderdelen een beroep op kunnen doen:

  1. Niels van Schagen en Rob Jongewaard (beiden Onder Vrienden) voor het maken van nieuwe rabatdelen
  2. Dirk Spijker, Fred de Haas, Dirk Mulder (allen Onder Ons) en Sjaak Groot (Over de Helft/SOS) voor het maken van de belijning op de banen.

Contact: banencommissie@kolfbond.nl

ICT-Groep

Het doel van de groep is voornamelijk het coördineren van ICT-werkzaamheden binnen de bond.
Het werk van de groep wordt bepaald door de bonds-noodzaken en -mogelijkheden. Daartoe vallen ook het behandelen van problemen en suggesties die vanuit de verenigingen opkomen, betrekking hebbend op de bondssystemen/soft- en hardware.

Vaste leden van de groep zijn:
Dries Bakker (al jaren op de achtergrond werkzaam)
Jan Blaauw (Onder Vrienden)
Peter van den Nieuwenhof – Namens het bestuur van de KNKB

Contact: ict-groep@kolfbond.nl