DE VERGULDE VOS (gemengde vereniging)


Ons logo is gemaakt van een foto van het originele uithangbord van het oude dorpscafé dat in 1990 is afgebrand en niet meer is herbouwd.
Het bord is bewaard gebleven en hangt nu in café De Post, waar wij ook kolven.

De nostalgie en de historie van café en herberg De Vergulde Vos, gestart in 1871, willen we graag blijven uitdragen.

Contactgegevens

Paul Tameling
Pletering 25
1678 HL Oostwoud 
Telefoon: 0229-201297 
E-mail: verguldevos@kolfbond.nl

Nieuws