DENK AAN AVG-TRANSPARANTIE EN PRIVACYSTATEMENT

Met de ingang van de aangepaste wet AVG is het verplicht om transparant te zijn over de verwerking van persoonsgegevens van sporters. Daardoor is het van groot belang dat zowel verenigingen als bonden hun leden informeren dat hun gegevens met NOC*NSF (en sportbond) worden gedeeld.
 
Een eenvoudige manier om transparant te zijn is door de informatie in jullie privacystatement op te nemen, voor zover dat nog niet het geval is. Hieronder vind je een statement-tekst van een vereniging die je als voorbeeld kunt gebruiken. De afspraak was vóór 1 januari 2019 AVG-transparant te zijn. Indien dit nog niet is geregeld, is het verzoek en het advies om dit zo snel mogelijk te doen.

De KNKB verstrekt beperkte informatie (postcode, geboortedata, geslacht, sportbond/-tak en optioneel vereniging) via het KISS-systeem, als onderdeel van de Minimale Kwaliteitseisen, aan het NOC*NSF. Zoals tijdens enkele ALV’s in het verleden al is toegelicht.
Voorbeeld:
“Een beperkte set gegevens (postcode, geboortedatum, geslacht, sportbond/-tak en, optioneel vereniging) wordt doorgegeven aan de sportbond. De sportbond geeft deze gegevens weer door aan NOC*NSF. Deze gegevens worden louter gebruikt voor statistische doeleinden. De sportbonden en NOC*NSF hebben deze statistieken nodig voor de bedrijfsvoering en beleidsvorming. De gegevens zullen nooit worden gebruikt om u specifiek te benaderen. Mocht u niettemin bezwaren tegen deze doorgifte hebben, dan kunt u daartegen gemotiveerd bezwaar maken bij de vereniging, de bond en/of NOC*NSF.”