Hoe verder onder Corona

Geachte leden,

Hoe gaat het u allen? De vakantieperiode is inmiddels voorbij, voorzover we nog op vakantie konden. En we zijn inmiddels voorzichtig weer begonnen met de kolfsport. We horen nog weinig optimistische geluiden; we kunnen onze geliefde sport weer beoefenen, maar heel gezellig is het nog niet. Ook de opkomst op de soosavonden is nog niet zoals voorheen.

Wij hebben als bestuur de landelijke ontwikkelingen afgewacht; komt er een tweede golf? Een vaccin? Een medicijn? We weten het op dit moment echt niet; het aantal besmettingen neemt per dag toe, van vorige week al 1.000 per dag tot nu al tegen de 3.000 per dag. Maar het aantal ziekenhuis-opnames blijft daar bij achter. Wat het betekent en welke stappen we kunnen of moeten zetten, zullen we zo voorzichtig mogelijk benaderen. Daarom hebben we nagedacht over een voorzichtige start, met daarbij de nadrukkelijke kanttekening dat veranderende omstandigheden kunnen betekenen dat we terugkomen op eerder in gang gezette stappen.

De baanhouders hebben een veilige 1,5 meter omgeving gecreëerd. Daarom willen we in elk geval, nu de soosavonden weer langzaam op gang komen, ook de 30 slagen weer opstarten. Dat zijn speelmiddagen / speelavonden met maximaal zo’n 8 spelers waarbij men zelf markeert en 1 schrijver voldoende is. Dan zijn de RIVM maatregelen goed te waarborgen.
We hebben reeds eerder aangegeven dat het elke vereniging vrij staat om ten behoeve van de eigen leden een 30-slagen wedstrijd te organiseren. Op die wijze kan elk lid, zonder ‘buitenom’ te gaan, toch een resultaat boeken. En degenen die dat ook echt niet zien zitten, behouden gewoon hun ‘oude’ gemiddelde.
We hebben, in overleg met zowel vereniging als baanhouder, afgesproken op welke banen u veilig terecht kunt. Zie daarvoor de Agenda. Vanaf 1 oktober kunnen we beginnen.

Ook willen we dit jaar nog een jaarvergadering houden; die zal in uitgeklede vorm plaatsvinden; we verzoeken om slechts 1 bestuurslid per vereniging af te vaardigen, die dan uiteraard de vergadering moet hebben voorbereid met de andere bestuursleden en leden van de vereniging. We hebben een uitgebreide agenda te behandelen. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 27 oktober, aanvang half 8 in De Heerlijkheid te Oudkarspel. U krijgt zo snel mogelijk de uitnodiging, de agenda en de bijlagen.

We zijn in overleg over de NK in 2021; gaan we die organiseren of niet? Enerzijds lijkt het ‘technisch’ te kunnen, anderzijds is het even de vraag wat de toegevoegde waarde is als we zonder publiek moeten spelen. Als KNKB zouden we het graag organiseren, maar uiteraard beslissen we dat niet zomaar. We zijn in overleg met het organisatie comité en de baanhouder en zullen daar zo spoedig mogelijk, gezamenlijk met het comité, over beslissen.

We gaan het 6-tallen dit seizoen niet meer opstarten; een aantal banen is sowieso niet geschikt om met 18 M/V (schrijvers en markeurs daargelaten) samen te zijn, maar ook anderszins vinden we het risico, indachtig onze gemiddelde leeftijd, te groot. We gaan de finale 6-tallen van het seizoen 2019-2020 nog wél spelen.

Mocht u nog vragen, opmerkingen of aanvullingen hebben, dan horen we dat graag van u. Voor nu; pas goed op uzelf en op elkaar.

Met vriendelijke groeten,

Peter Wakelkamp
Secretaris KNKB