KNKB > Vertrouwens Contact Persoon

Tuchtrechtzaken

Voor tuchtrechtzaken is de KNKB aangesloten bij het ISR (Instituut Sport Rechtspraken). 
In voorkomende gevallen kan een beroep worden gedaan op een Vertrouwens Contact Persoon.

Voor de KNKB is dat ;
dhr. Ben Zonneveldt, Zandvoort. Bereikbaar onder BenZonneveld@casema.nl