Corona; hoe verder?

Heemskerk, 20 mei 2020


Geachte dames en heren,

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: op de vraag ‘Hoe verder?’ weten ook wij het antwoord op dit moment niet. We volgen uiteraard de berichten van het kabinet, het RIVM en het NOC*NSF op de voet, maar wat het precies voor ons betekent, blijft ongewis.

Hoe gaat het met u allen? We missen de sport, we missen elkaar en daarnaast zijn enkele leden ons inmiddels helaas ontvallen. Onze gezondheid blijft voor alles gaan!

We hebben nog niet gehoord van opzeggingen van leden of van verenigingen die in moeilijkheden zijn gekomen. Maar voor onze gastheren in de horeca wordt het wel steeds lastiger! Hoe lang kunnen zij de deuren nog gesloten houden, dan wel beperkt open, zonder echt in de financiële problemen te komen?

We moeten vooruit kijken; tegelijk zijn de meest recente versoepelingen best onverwacht gekomen, en zijn we voor het vervolg afhankelijk van de cijfers over ziekenhuisopnames, bezetting op de IC en besmettingen.
Toch hebben we als KNKB, zeker met de zomer voor de deur, een aantal besluiten genomen en te nemen. Op enkele punten willen we graag uw advies en inbreng. Ik zal dat hierna puntsgewijs toelichten.

1. Nederlands kampioenschap

We hebben u eerder laten weten de NK tot nader order uit te stellen. Na de laatste persconferentie, eind april, hebben we besloten het NK 2020 definitief af te lassen. De verenigingen en de baanhouder in Oudkarspel gaan in 2021 de NK organiseren. Wormer schuift dan door naar 2022.

2. Klasse kampioenschappen

We hebben contact opgenomen met de verenigingen in Wieringerwaard; wat zijn de kansen dat het door kan gaan en áls het doorgaat, hoe ziet de organisatie er dan uit? Nu we als ‘binnensport’, met inachtneming van de huidige stand van zaken, tot 1 september niet aan de bak mogen, hebben we besloten ook de KK af te lassen en de verenigingen in Wieringerwaard te vragen de KK in 2021 te organiseren.

3. Finale zestallen heren

Als het enigszins mogelijk is, maar daartoe moet eerst de horeca open mogen, willen we de finale graag laten spelen. Zonder publiek. Maar we zijn nog zoekende naar een mogelijkheid. We staan open voor uw ideeën.

4. Zestallen

Doorgaans loten we voor de zestallen na de voorjaarsvergadering. We willen deze loting wel doen, maar dat hangt er van af of en wanneer we weer in de gelegenheid zijn wedstrijden te spelen.

5. Classificatie

Ook over de classificatie zijn we nog deels in overleg. Dat ziet vooral op wat we doen met de gespeelde wedstrijden in dit seizoen. Tellen die wel of niet mee voor het volgende seizoen? Voor de classificatie 2020/2021 zullen we de gegevens van het seizoen 2019/2020 kopiëren; Niemand promoveert, niemand degradeert en het gemiddelde blijft hetzelfde.

6. Heropening

Uiteraard denken we na over wat de mogelijkheden zijn als de horeca weer open gaat. Gaan we dan weer spelen? En zo ja, hoe? Ook daarvoor staan we open voor suggesties van uw kant. Let wel; we worden aangemerkt als binnensport. Dat de café’s alweer open gaan, betekent niet dat er binnen alweer gesport kan / mag worden. De lijn van de KNKB is, tot nu toe, dat we uiterst terughoudend zijn. Onze leden vallen gemiddeld in de hoogste risico-categorie, we zullen uiterst voorzichtig adviseren. Uiteraard treden wij niet in de afspraken tussen individuele verenigingen en baanhouders.

7. Tegemoetkoming

We kunnen niet inschatten of u als vereniging schade heeft ondervonden van de crisis. Maar onze baanhouders hebben het zwaar. Het zou mooi zijn als we allemaal de baanhouder in elk geval de jaarhuur gewoon blijven betalen, of we nu spelen of niet. Om u en de baanhouder daarin bij te staan, zullen we alle verenigingen dit jaar een eenmalige bijdrage van € 500 geven.

8. Jaarvergadering

We hebben de voorjaarvergadering afgelast; het is maar zeer de vraag of we in oktober alweer met een grote groep mensen bij elkaar kunnen en/of willen komen. We beraden ons op de (on)mogelijkheden om uw goedkeuring te krijgen voor de jaarrekening en de begroting.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag.

Namens het bestuur van de KNKB,
Peter Wakelkamp, secretaris