Uitstel Nederlands kampioenschap Kolf

Geachte dames en heren,

Het bestuur van de KNKB heeft de afgelopen weken de berichtgeving rondom het COVID-19 virus, beter bekend als Corona, nauwgezet gevolgd en zich daarbij verlaten op de aanbevelingen en conclusies van het RIVM alsmede de adviezen van het NOC*NSF.

De laatste dagen is de ongerustheid bij beide partijen hand-over-hand toegenomen, hetgeen er vandaag toe heeft geleid dat grote evenementen worden verboden, maar dat het advies is om ook kleinere evenementen, waarbij meer dan 100 mensen worden verwacht, niet door te laten gaan. Vooral bij de finale zullen we met grote aantallen mensen rond de baan staan.

In de berichtgeving is extra aandacht voor de ouderen. We voelen ons dat allemaal wellicht niet, maar gemiddeld genomen is de kolfspeler dat wel. Daarbij in aanmerking nemend dat we binnen spelen, waarbij het virus makkelijker kan worden overgebracht dan buiten, heeft ons doen besluiten het NK te annuleren. Althans; voor de nu geplande weken van 22 maart – 4 april 2020. In overleg met de baanhouder en de organiserende verenigingen zullen we bezien of het hier uitstel of afstel betreft. De intentie is om het kampioenschap later alsnog te laten plaatsvinden, maar het is nog de vraag of dat lukt.

Terzijde; de Algemene Ledenvergadering op maandag 30 maart gaat ook niet door.

Voor verdere vragen kunt u mij bereiken op;
Telefoon: 06 – 11 91 23 06
E-mail:    info@kolfbond.nl

Het spijt ons dat het zo moet lopen; we zijn er echter met de kennis van nu van overtuigd de juiste beslissing te nemen.

Namens het bestuur van de KNKB,

Peter Wakelkamp
Secretaris

1 reactie op “Uitstel Nederlands kampioenschap Kolf”

  1. Zeer goed dat er snel en duidelijk stand punt naar buiten is gebracht opdat een ieder zich daar in kan vinden.

Reacties zijn uitgeschakeld.