Hoe verder onder Corona – vervolg

Geachte dames en heren,

In onze laatste brief/bericht hebben we u laten weten dat we, in overleg met Roy van café “De Heerlijkheid”, op dinsdag 27 oktober de jaarvergadering 2020 wilden organiseren. Inmiddels zal u allen duidelijk zijn dat met de sluiting van de horeca een vergadering waarbij u fysiek aanwezig bent, niet mogelijk is in één van onze banen.
We zijn verplicht nog dit jaar een jaarvergadering te houden; mocht er enige ruimte ontstaan dit ‘live’ met u te doen, dan heeft dat onze voorkeur. We overleggen vanavond met het bestuur over wat er nog wél zou kunnen. Maar we zijn intussen ook de mogelijkheden voor ‘videobellen’ aan het verkennen. Dat instrument werkt prima om in kleine groepen een overleg te voeren, maar is voor een jaarvergadering minder geschikt. Dan wordt het al gauw een monoloog vanuit het bestuur, terwijl we juist graag uw reacties horen en interactie met u willen. Wordt op korte termijn vervolgd.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag.

Hartelijke groet, namens de KNKB

Peter Wakelkamp
Secretaris