Kolfbond-e-mailaccount aanpassen naar uw privé e-mailaccount

Begin dit jaar hebben we aan de secretariaten meerdere berichten verstuurd om hun privé e-mailaccount door te geven i.v.m. het overgaan naar de nieuwe website. Helaas hebben wij daar weinig reactie op gekregen, ook konden wij dit op de Algemene Ledenvergadering niet onder uw aandacht brengen.

We koppelen n.l. uw privé e-mailaccount aan het kolfbond-e-mailaccount, zodat we ook in de toekomst bij veranderingen geen problemen meer hebben/krijgen.

Voorbeeld

Ict-groep@kolfbond.nl is nu gekoppeld aan driesbakkergm@gmail.com en kolfsport@gmail.com

U kunt nu uw privé e-mailaccount doorsturen naar Ict-groep@kolfbond.nl
Alvast bedankt voor uw medewerking!

N.B.: Verenigingen die al eerder hun privé e-mailaccount hebben opgegeven, hoeven natuurlijk niet te reageren.