Kolf en de geopende horeca

Geachte leden,

Hoe gaat het u allen? Het blijven bijzondere tijden, maar gelukkig neemt het aantal besmettingen snel af, ontstaat er weer ruimte in de ziekenhuizen en lijkt het einde van de meeste maatregelen in zicht. Toch heeft het virus bewezen hoe gevaarlijk het is als je eenmaal ziek bent, dus we zullen nog enige tijd voorzichtig moeten zijn.

Als kolfspelers zijn we natuurlijk allemaal benieuwd wanneer we weer mogen en kunnen spelen. In de dialoog daarover zijn dat twee verschillende dingen; als het weer mág, wil dat geenszins zeggen dat het ook kán.

Het uitgangspunt is dat kolf onder de binnensporten valt. Dat de horeca op 1 juni voorzichtig geopend werd, betekent dus niet dat we onze sport alweer mogen beoefenen. Immers; gasten in een horecagelegenheid zijn verplicht te zitten. Dus om te mogen spelen, moeten zowel de mogelijkheden in de horeca worden uitgebreid, als het verbod op het beoefenen van binnensport worden opgeheven. Zoals het er nu naar uit ziet, zal dat niet eerder dan 1 juli zijn. Uiteraard is ook deze datum onder voorbehoud; mocht het aantal besmettingen toenemen, gaat het niet door.

Er is overigens wel discussie gaande over hoe de huidige tekst van de bewuste verordeningen moet worden gelezen. Er staat dat je als gast gebruik moet maken van een zitplaats. Er staat niet dat staan of lopen (denk aan toiletbezoek) niet mag. Wij hebben als KNKB besloten deze discussie te volgen, maar ons er niet in te mengen. Het is immers al gauw 1 juli, en vanaf dan, bij gelijkblijvende omstandigheden, lijken de mogelijkheden verruimd te worden. Voor de tussenliggende periode is het advies vanuit het NOC*NSF om in overleg met de horeca-uitbater én het lokaal gezag, per horecagelegenheid te bekijken of er sportactiviteiten kunnen plaatsvinden.

Dan rest de tweede vraag; stel dat we na 1 juli weer mogen spelen, kán het ook? We weten niet precies welke voorwaarden en gedragsregels er dan in de horeca gelden en of die het spelen van kolf weer mogelijk maken of juist belemmeren. Mochten jullie weer willen opstarten (na 1 juli), dan is het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van vereniging en baanhouder om daar goede afspraken over te maken. De KNKB werkt aan een protocol, specifiek voor kolf. Als je besluit om weer te gaan spelen, waar moet je je dan zoal aan houden?

Op 24 juni zullen we van de premier horen of de binnensport per 1 juli weer mag starten en wat dan de specifieke voorwaarden en regels zullen zijn.
Als het nodig is komen we tussentijds nog met mededelingen, maar in ieder geval krijgt u voor 1 juli ons kolfprotocol, dat gerelateerd zal zijn aan het “horeca-binnensport-protocol“ van het NOC*NSF.

Als bond mogen wij voor 1 september geen wedstrijden organiseren en we zullen, zoals het er nu naar uitziet, ook daarna zeer terughoudend zijn omdat veel van onze leden in de kwetsbaarste leeftijdsgroep zitten.

Langzaam maar zeker gaan er steeds meer deuren van het slot. Over enkele maanden zullen we een idee hebben over de uitwerking daarvan. Tot die tijd wensen we u een mooie zomer in goede gezondheid. Pas goed op uzelf en op elkaar. Hopelijk tot snel!

Namens het bestuur van de KNKB,

Peter Wakelkamp, secretaris

PS; mocht u als vereniging ideeën willen opdoen wat u voor uw leden en uw baanhouder zou kunnen doen of betekenen, dan heeft De Ridder St. Joris daar heel leuke suggesties voor!