Een bijzondere Algemene Leden Vergadering (ALV)

De KNKB is verplicht om tenminste één keer per jaar een ALV te organiseren. Dat staat zo in de statuten, maar is ook een heel belangrijke voorwaarde van het NOC*NSF om een jaarlijkse bijdrage van hen te ontvangen. De ALV is immers het hoogste orgaan binnen de bond en zij moeten tenminste jaarlijks een toelichting krijgen van het bestuur over het komende jaar én het bestuur moet zich verantwoorden over het afgelopen jaar.

De KNKB doet dit jaarlijks in twee stappen; in het voorjaar, in de weken van de Nederlandse Kampioenschappen, houden we de voorjaars ALV. Daar bespreken we het jaarverslag en de Verlies-&winstrekening. Op basis van het jaarverslag informeert het bestuur de ALV over wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd. In de Verlies-&winstrekening komt tot uiting wat dat allemaal gekost heeft, of we geld overhouden dan wel tekort komen én, heel belangrijk, of we daarbij binnen het budget zijn gebleven.

In de najaars ALV, die we altijd houden in de weken van de Klassen Kampioenschappen, presenteren we het jaarplan en de begroting voor het komende jaar. We vragen de ALV daarmee toestemming om een aantal dingen te doen en om de daarmee gepaard gaande gelden te besteden.

Dit jaar kon de voorjaars ALV helaas niet doorgaan; in de eerste Coronagolf moesten we de Nederlandse Kampioenschappen, en dus ook de vergadering, helaas afgelasten. Omdat we in de zomer het besluit hebben genomen ook de Klassen Kampioenschappen te annuleren, ging ook de najaars ALV niet door. Omdat er inmiddels de eerste golf achter ons hadden gelaten en er nog geen spoor van een tweede golf was, zijn we voorzichtig gestart met het beoefenen van onze geliefde sport. Toen dat een beetje op gang kwam, hebben we als bestuur besloten een fysieke ALV te organiseren. In De Heerlijkheid, omdat daar 2 ruimtes naast elkaar zijn, die elk groot genoeg zijn om voldoende afstand te houden. Helaas kon er maar één vertegenwoordiger per vereniging aanwezig zijn, naast het bestuur en één vertegenwoordiger van elk van de commissies. Dan zouden we precies op 30 deelnemers uitkomen. Het vervolg is bekend; net vóór de geplande vergadering moest in elk geval de horeca de deuren weer sluiten. Maar we moesten nog wel vergaderen…

We hebben vervolgens als bestuur een digitale vergadering gehouden over het vervolg, en het was ons al snel duidelijk dat de enige kans die we nog hadden, een digitale ALV was. Maar ja, bij een fysieke vergadering wordt het steeds lastiger naarmate het aantal deelnemers toeneemt, bij digitale vergadering werkt dat nog sterker door. We hebben besloten om ook voor een digitale vergadering slechts één afgevaardigde van elk bestuur uit te nodigen, één persoon per commissie en het bestuur. We hebben iedereen uitgenodigd voor een oefenvergadering en de ICT-groep gevraagd om de vergadering te faciliteren en bijstand te verlenen als mensen moeite hadden met inloggen. De oefenavond was een georganiseerde chaos; onze oproep om in elk geval de microfoon uit te zetten, werd niet breed opgevolgd. Dat betekent dat elk geluid bij 30 anderen te horen is. Niet iedereen kon inloggen en van degene die dat wel lukte, was niet iedereen zicht- en/of hoorbaar. Maar met de hulp van Jan Blaauw en Dries Bakker kwamen we een heel eind. We hadden alle vertrouwen in de echte vergadering. Die hebben we woensdag 25 november gehouden; bijna iedereen was ruim op tijd in de digitale vergadering, de microfoons stonden massaal uit en degenen die iets in wilden brengen in de vergadering staken hun hand op of stuurden een chat en wachten keurig tot ze de gelegenheid kregen iets te zeggen. Helaas lukte het enkele mensen niet om op tijd in te loggen, maar met wat hulp heeft uiteindelijk iedereen aan de vergadering deel kunnen nemen.

Na een openingswoord van de voorzitter, hebben we zowel het jaarverslag als de Verlies-&winstrekening 2019 besproken. Er waren enkele vragen, er zaten toch nog wat foutjes in die hersteld moeten worden én Ina Jong constateerde dat we in één jaar zowel een winst als een verlies van € 513 hadden gerealiseerd. En dát kan niet. De penningmeester moest erkennen dat het verlies helaas de juiste rekenkundige uitkomst is, maar dat dit verkeerd in de toelichting staat. Na mooie woorden van de kascommissie zijn zowel het jaarverslag als de Verlies-&winstrekening goedgekeurd door de ALV.

Vervolgens kwamen de begroting en het jaarplan voor 2021 aan de orde. Deze zijn bladzijde voor bladzijde doorgenomen en met hier en daar een kleine opmerking vastgesteld door de ALV.

Een laatste punt betreft de statuten. In onze statuten hebben wij ons tuchtrechtspraak uitbesteed aan het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR) en haar organen. Het ISR heeft de rol van ‘aanklager’ geïntroduceerd, een functionaris die niet voorkomt in onze statuten. Daarom moeten onze statuten worden aangepast; een kostbare geschiedenis met vrijwel geen consequenties; alleen degene die namens het ISR een zaak aanhangig mag maken, heet nu anders. Maar zeker voor een statutenwijziging is de toestemming van de ALV vereist. Elk bestuur had voorafgaand aan de vergadering de concept statuten gekregen en is gevraagd om alvast na te denken over het al dan niet instemmen met de statutenwijziging. Gelukkig zijn alle verenigingen akkoord gegaan. Dat is belangrijk voor ons om aan de voorwaarden van het NOC*NSF te blijven voldoen.

Daarmee kwam de vergadering op zijn eind; waar we normaal altijd nog even na blijven zitten om onder een hapje en een drankje bij te praten, was het einde nu wel heel anders; met een groet en een zwaai drukte een ieder op zijn of haar rode knop en zaten we allemaal weer gewoon thuis op de bank. Wat zou het mooi zijn als we de volgende ALV weer met elkaar mogen beleven.

Namens het bestuur wens ik u allen hele fijne en waardevolle feestdagen met een ieder die u lief is. Veel sterkte aan hen die het om wat voor reden ook moeilijk hebben, en extra zwaar tijdens de feestdagen. We denken aan jullie. Pas goed op uzelf en op elkaar.

Hartelijke groeten,

Peter Wakelkamp, secretaris

2 reacties op “Een bijzondere Algemene Leden Vergadering (ALV)”

  1. Peter Wakelkamp

    Een mooie ervaring, zeer gedisciplineerde deelnemers maar het blijft een noodoplossing. Elkaar ontmoeten blijft het mooiste

Reacties zijn uitgeschakeld.